0,1 kg-200 kg arasındaki alüminyum parçalarını alüminyum kokil döküm yöntemiyle üretmek mümkümdür. Kokil döküm, çelik kalıp içine ergimiş  alüminyum metalinin  yerçekimi kuvveti ile dökülerek şekillendirilmesidir.

Kokil döküm uygulaması için ihtiyaç duyulan kalıp alt yapısı;

1-Shell Maça Kalıbı : Parça bütünlüğünü desteklemek amacı ve parçanın dış yada iç figürlerini istenilen geometride oluşturabilmek için kullanılır.

Genellikle sfero ve ya alaşımlı çelik malzemeden üretilir. Shell Maça yapımı için maça kumuna ve maça presine ihtiyaç duyulur. Oluşturulan shell maçalar döküm öncesi parçanın şekillendiği kokil kalıp içine yerleştirlir.

2-Kokil Kalıp (Çelik Kalıp) : Parçanın şekillendiği ana üretim kalıbıdır. Kokil kalıplar özel bir konstürüksiyon içinde hidrolik-pnömatik yada manuel sistemlerle desteklenmektedir.

Genellikle pik ve özel alaşımlı çeliklerle üretimi gerçekleştirilir. Her parçaya özgü kokil kalıp tasarımı ve konstrüksiyonunun yapılması gerekir, bazı parçalarda universal sistemler kullanılmaktadır.

Kokil kalıp tasarımlarında genel kalıp kuralları, kalıp tasarım simülasyonları ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır.