Dökümden sonra parçaların içi boş çıkabilmesi için bu boş kısmın şeklini oluşturan kum parçalara Shell Maça denir. Bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. Kumlar arasındaki en önemli fark, kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır. Bu bağlayıcılar organik ve inorganik olmak üzere iki gruba ayrılır. Maça kumları su içerir fakat bağlayıcı değildir. Su katılmadığı takdirde de bağlayıcılar görev yapmaz. Su miktarı az olduğu takdirdemaçalar piştikten sonra beklenen özellik elde edilemez. Su miktarı çok olduğunda ise pişme süresi uzar, maça yüzeyinde kabuklaşma olur ve bağlayıcılar katmerleşir.

Kum döküm ve kokil döküm yöntemlerinde kullanılan yardımcı döküm malzemesidir. Özel silis kumundan imal edilen shell kumu, hidrolik-pinomatik çalışan shell makinesine bağlı ısıtılmış ve belli bir sıcaklığa getirilen metal kalıpların içine hava yardımı ile püskürtülerek pişirme yöntemi ile üretilmektedir.

Kokil dökümde shell maçanın önemi çok büyüktür. Kokil üretimi yapılacak olan parçanın varsa maçası mutlaka shell olarak yapılmalıdır. Parçanın kokil kalıbının yanında yine metalden iç ya da dış figürasyonunu gösteren shell maça kalıbı yapılır. Shell maça dökümü de kolay hale getirir, döküm esnasında oluşabilecek gazlılığı, döküm kalıbının aşırı ısınmasını engeller.

Shell Maça iç figürasyonu zor, tamamen kapalı örneğin araç motorlarında kullanılan emme manifoldları gibi zor parçalarda mutlaka kullanılmalıdır. Firmamızda 4 adet Shell Maça makinesi bulunmaktadır.