Döküm simülasyon programlarında neredeyse bütün alaşımların dökümü modellenebilir ve dökümhane ortamındaki herşey birebir programda tanımlanabilir. Başarılı sonuçlar elde edilmesindeki en önemli etken gerçek dökümhane şartlarının simülasyon programında tam ve doğru olarak girilmesine bağlıdır. Çünkü döküm ve katılaşma işlemi bu parametrelerden etkilenmektedir ve bunların modelleme esnasında eksik girilmesi yanlış sonuçlar verebilir. Döküm Simülasyon programlarında sınır şartları olarak tanımlanan bazı önemli parametreleri maddeler halinde incelenecek olursa:

 1. Kullanılacak derece boyutları ve döküm boşluğunun koordinatları,
 2. Dökülecek alaşım malzemesi ve özelliklerinin seçimi,
 3. Yolluk sistemi kesiti ve akış parametreleri,
 4. Kalıp Malzemesi içinde ısı akışını kontrol eden özellikler,
 5. Kalıp malzemesi seçimi, kum, kokil vb.,
 6. Döküm yöntemi seçimi, gravite, alçak basınç, yüksek basınç, hassas dökümvb.,
 7. Kalıplamada kullanılan soğutucular, yalıtım ve ekzotermik gömlekleri,
 8. Kokil kalıplarda soğutma ve ısıtma kanalları,
 9. Kaplamalar; ısı iletim katsayıları ve kalınlıklarıyla birlikte,
 10. Kokil kalıplarda çevrim sayısı ve ön ısıtma değerleri,
 11. Yolluk ve meme bağlantılarının yerleri,
 12. Filtreler ve akış ölçerler,
 13. Döküm sıcaklığı,
 14. Termokopullar ve bağlandıkları yerler,
 15. Cüruf Partikülleri,
 16. Isı transfer katsayıları

şeklinde olduğu görülmektedir. Bunların arasında malzeme ve özelliklerin seçimi oldukça kapsamlıdır ve genellikle aşağıdaki maddeleri kapsar. Bunlar;

Kalıp Malzemesi içinde ısı akışını kontrol eden özellikler

 • Isıl iletkenlik katsayıları
 • Özgül ısı değerleri
 • Yoğunluk (özgül ağırlık) değerleri
 • Başlangıç sıcaklığı (döküş sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, kalıp öntav sıcaklığı)

Döküm Alaşımları;

 • Katılaşma aralığı (liküdüs ve solidüs sıcaklıkları)
 • Ergime gizli ısısı
 • Katılaşma eğrisi
 • Hacimsel değişim (çekinti) eğrisi değerleri de program tarafından bizlere verilebildiği gibi isteğe bağlı olarak manuel olarak değiştirilmesi mümkündür.

Isı Transfer Katsayıları Malzemeler Arası Isı Akışını Kontrol Eder

 • Kalıp kaplamaları –Hava boşlukları (air-gap)
 • Soğutma kanalları (su soğutma, hava soğutma vb.)
 • Yayınım, ışınım değerleri