Döküm simülasyonu ve modelleme sonucu döküm parça üzerinde neredeyse istenilen bütün özellikler belirlenebilir. Bunları sıralayacak olursak;

 1. Kalıp dolumu esnasında sıvı metalin hızı, basıncı, yönü, türbilanslar, soğuk birleşme bölgeleri vb.,
 2. Döküm parçanın katılaşma süresi,
 3. Döküm parça üzerinde oluşan sıcak noktalar, beslenmesi gereken noktalar ve modülleri,
 4. Besleyici yeri ve boyutları,
 5. Parça üzerinde oluşan çekinti (makro porozite),
 6. Niyama ve FCC gibi kriterlere göre mikroporozite tahmini,
 7. Döküm parça kesitleri üzerinde soğuma süresince sıcaklık-zaman analizleri,
 8. Döküm paça kesitleri üzerinde katılaşma zamanı analizi,
 9. Döküm parçanın herhangi bir bölgesindeki sertlik ve çekme mukavemeti değerleri,
 10. Döküm mikroyapısı,
 11. Döküm parça üzerinde oluşan gerilme (stres) analizi,
 12. Sıcak yırtılma riski taşıyan bölgeler,
 13. Segregasyon analizi,
 14. Yönlenmiş katılaşma analizi,
 15. Doldurma ve Katılaşma esnasındaki sıcaklık dağılımı,
 16. Herhangi bir zamandaki sıvı faz, katı faz, kritik katı oranları,
 17. Döküm parçada oluşan kritik katı oranına ve katıya bağlı sıcak nokta oluşumları,
 18. Döküm parça hacim ve ağırlıkları, olarak sıralanabilir ve bunlar aynı zamanda hareketli görüntü formatlı video olarak oluşturulabilir. Görüntü sayısı, görüntü hızı ve gösterilecek veri aralığı kontrol edilebilir. Bu videolar Windows’un standard AVI formatında kaydedilerek, bilgisayarlarda fazladan bir yazılım ya da donanıma ihtiyaç duymadan izlenebilir.