Bazı metaller ve alaşımları fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından, diğerlerine nazaran daha kolay ergitilip, istenenen biçimde ve tatminkar kalitede dökülebilirler. Gri dökme demir bu tür alaşımlara bir örnek teşkil eder.

Faydalı özellikleri ve ucuz üretimi, gri dökme demiri, bir çok ülke döküm endüstrisinin başta gelen ürünü haline getirmiştir. dökme demirler grubunda temper dökme demir ve özellikle son yıllarda üretimi hızla artış gösteren küresel grafitli dökme demirde öenmli yer tutar. ayrıca çelik başta olmak üzere bakır, alüminyum, nikel ve çinko alaşım grupları döküm endüstrisinin bileşim açısından kesin sınırlarla ayrılmış dallarını teşkil eder.

Döküm alaşımlarının belli başla grupları Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1 Başlıca Döküm Alaşımları

Alaşım Grubu Alaşım Tipleri         Bazı Alaşım Elementleri
Döküm Demirler Gri dökme demir,temper dökme demir,küresel grafitli dökme demir         C, Si, P, Ni, Cr…
Çelikler Karbon Çelikleri ve az alaşımlı çelikler. yüksek alaşımlı çelikler         C,Cr,Mn,Ni,Mo
Bakır Esaslı Alaşımlar Pirinçler,çeşitli bronzlar         Zn,Sn,P,Pb,Ni,Al,Fe,Mn,Si
Alüminyum Esaslı Alaşımlar Kum kalıba, metal kalıba, basınçlı döküme uygun alaşımlar         Si,Cu,Mg,Mn,Zn,Ni
Mg Esaslı Alaşımlar Kum kalıba, metal kalıba, basınçlı döküme uygun alaşımlar         Al,Zn,Zr,Mn
Çinko Esaslı Alaşımlar Basınçlı döküme uygun alaşımlar         Al.Mg,Cu
Nikel Esaslı Alaşımlar Yüksek sıcaklığa dayanıklı korozyon direnci yüksek alaşımlar
Diğerleri Kurşun ve kalay esaslı alaşımlar. ısı, korozyon ve aşınma direnci için, kobalt esaslı alaşımlar. daimi mıknatıs alaşımları, diğer yüksek sıcaklık ve korozyon direnci gösteren alaşımlar.         Sn,Pb,Sb,Cu,Cr,Ni,Mo,Co                     W,Nb,Ti,Ni,Al,Mo

Alaşım Elementi Etkileri
Silisyum Akışkanlığı, döküm kabiliyetini ve aşınma direncini artırır; sıcak çatlama eğilimini ve ısıl genleşme katsayısını azaltır. %13′den fazla silis içeren alaşımların talaşlı işlemi zordur.
Bakır %12 Cu’a dek dayancı artırır. Daha fazla gevreklik yaratır; genellikle yüksek sıcaklık özellikleri ile işlenebilirliği artırır.
Magnezyum Korozyon direncini artırır. Katı çözelti sertleşmesi yaratır: %6′dan fazla magnezyum içeren alaşımlarda sertleşmesi olur. Dökümleri zordur
Çinko Dökülebilirği düşürür, yüksek çinkolu alaşımlar sıcak çatlama ve soğuma çekmesi gösterirler, %10 Zn’dan yüksek gerilmeli korozyon çatlaması gösterir, diğer alaşım elementleriyle birlikte dayancı çok artırır.%3 Zn’den daha az çinkodan daha az çinko içeren ikili alüminyum alaşımlarda belirli bir etkisi yoktur.
Mangan Dökülebilirliği artırabilmek için demir ile birlikte kullanılır. metaller arası bileşiği özelliğini değiştirir. Çekmeyi azaltır, alaşımların süneklik ve tokluk özelliklerini artırır.
Demir Alüminyum cevherlerinde doğal katışkı olarak bulunur, düşük oranlarda bazı alaşımların sertlik ve dayancını artırır, dökümleri sıcak çatlama eğilimlerini azaltır.