Döküm endüstrisi ürünleri şematik olarak iki ana gruba ayrılabilir.

a-) İngot Dökümler

b-) Şekilli Parça Dökümler

İngotlar genellikle basit şekilli dökümler olup (haddeleme, dövme, çekme, ekstrüzyon v.b) metakip işlemlerle (plaka, çubuk, tel değişik profiller v.b.) başka şekillere dönüştürülebilir.

İngot her ne kadar yukarıda belirtilen işlemler esnasında gerek yapı gerse özellik açısından büyük değişikliklere uğruyorsa da, ilk döküm yapısının son ürün özelliklerine olabilecek kalıcı etkisi göz önünde tutulursa, ingot dökümünde de döküm teknolojisinin önemli bir rolü olduğu açıktır.

Şekilli parça dökümler ise (tamamlanmış ürünler) ve (yarı ürünler) olarak iki ana gruba ayrılabilir. tamamlanmış ürünler doğrudan kullanıcıya veya dağıtıcıya iletilenlerdir.