Alüminyum Kum kalıplara yapılan ve en çok kullanılan alüminyum döküm usulüdür. Alüminyum kum kalıp ile yapılan alüminyum döküm iki şekilde uygulanır;

a. Çıkarılabilen model
b. Bozulabilir model
  • Bozulabilir model yöntemi çok yaygın değildir.
  • Çıkarılabilen model yöntemi çok yaygın olarak kullanılır.
  • Kum kalıba döküm denildiği zaman çıkarılabilen model yöntemi anlaşılmalıdır.
Bozulabilir model kullanılan teknikte modeller bozulabilen maddelerden (Polystrien) yapılırlar ve kum içerisinde bırakılırlar. Alüminyum kalıba dökülünce model sıcaklığın etkisi ile buharlaşır ve oluşan boşluğu maden doldurur.
Alüminyum kum kalıba döküm işlemini iyi anlayabilmek için bir kalıbın nasıl hazırlandığını bilmek ve iyi bir döküm için hangi etkenlerin önemli olduğunu bilmek gerekir. Bu etkenler;
  1. Kalıplama işlemi
  2. Model
  3. Kum
  4. Maçalar
  5. Mekanik teçhizat
Alüminyum döküm yoluyla alüminyum parçaların üretim yöntemleri incelendiğinde başlıca şu alüminyum döküm yöntemleri karşımıza çıkmaktadır :

1. Basınçlı alüminyum döküm yöntemi :
Bu yöntemle çok ince kesitlerde alüminyum parçaların dökümü yapılabilmektedir. Vites kutusu, silindir gömleği ve manifold gibi motor parçaları basınçlı döküm yöntemiyle üretilmektedir.

2. Düşük basınçlı alüminyum döküm yöntemi :

Sıvı metal kendi ağırlığıyla kalıp boşluğunu doldururken sıvı metale yaklaşık 0,5 barlık bir basınç uygulanarak yapılan üretim yöntemidir. Silisyum alaşımlı silindir başlıkları, motor blokları bu yöntemle üretilebilmektedir.

3. Alüminyum kum döküm yöntemi :
Büyük ve karmaşık motor parçaların üretiminde alüminyum kuma döküm yöntemi kullanılmaktadır. Ancak yüzey kalitesi açısından yüzey işlem maliyeti daha yüksektir.
4. Cosworth alüminyum döküm yöntemi:

Koruyucu gaz atmosferi altında yapılan alüminyum döküm üretim tekniğidir. Askeri ve hava taşıtları için bu yöntemden de yararlanılmaktadır.

5. HVS yöntemi:

Hava taşıtlarının motor bloklarının dökümü için geliştirilmiş bir yöntemdir.

Alüminyum döküm sistemleri arasında, kum döküm, kokil döküm, metal enjeksiyon döküm, alçak basınç döküm olmak üzere dört farklı döküm dökme kabiliyeti bulunmaktadır.

KUM DÖKÜM : Çok fazla yaygın kullanılan döküm sistemidir. Bu tür dökümleri yapmak için önceden hazırlanmış bentonit karıştırlmış kum kullanılmaktadır. Döküm yapabilmek için yapılacak olan malzemenin ahşap yada araldite çekilmiş modelinin olması gerekir. Yapılacak olan ürün eğer maçalı ise maça sandığının da yapılıp modelin derecesi de yapıldıktan sonra döküme hazır hale getirilmiş olur. Daha çok kilolu ve diğer döküm sistemlerine uygun olmayan, adet olarak az olan ürünler için kullanılması tavsiye edilir. İşçiliğin ve emeğin yoğun olduğu bu döküm sistemi diğer döküm sistemlerine göre daha az adetli, yüzey kalitesi düşük, mikro-makro prozitesi diğerlerine göre yüksek ve sertliği 40-45 Br çıkmaktadır.

KOKİL DÖKÜM : Ülkemizde çok fazla yaygın olarak kullanılmayan bir döküm sistemidir. Bu tür dökümleri yapabilmek için çok fazla tecrübe ve teknolojiye ihtiyac duyulmaktadır. Kokil döküm sisteminde en önemli şey kalıpdır. Yapılacak işin kalıbı tam bir teknoloji ile simile edilip yapılmalıdır. Aksi taktirde sonuç devamlı başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Döküm yöntemi ve sistemi olarak çok fazla tercih edilmelidir. Yapılacak olan parçanın maçası var ise ayrıca şhell maça kalıbında yapılması gerekir. Kum döküme göre kalıp maliyetlerinin yüksek olduğu fakat işçilik ve emeğin kum döküme göre yoğun olmadığı parça birim fiyatlarının da uygun olduğu bir döküm yöntemidir. Yüzey kalitesi iyi, mikro-makro prozitenin çok az olduğuve sertliği 50-55 Br olan bu yöntem çekme-basma, akma dayanımı, uzama ve kopması döküm sistemlerinin içinde en iyi olandır.

ENJEKSİYON DÖKÜM : Çok fazla yaygın olarak kullanılan döküm sistemidir. Yüksek adetli parçalar için daha çok tercih edilir, kalıp maliyetleri diğerlerine göre çok yüksektir. Birim fiyatları daha uygundur. Sertliği 70Br kadar çıkar özel parçalar için uygun değildir.

ALÇAK BASINÇ DÖKÜM : Diğer döküm yöntemlerine göre daha özel bir döküm sistemidir. Daha çok sıfır prozite isteyen parçalar için kullanılır. Baskının yapıldığı makinası özeldir. Kalıp maliyetleri diğer döküm yöntemlerinin nerdeyse iki-üç katıdır. Baskının yapılacağı makinada çok maliyetlidir. Çok özel parçalar hariç tercih edilmemektedir.

Alçak basınçlı alüminyum dökümün bir çeşidi olan vakumlu kalıcı kalıba alüminyum dökümü, sıvı alüminyum un kalıba vakumla doldurulması esasına dayanır. Genel olarak prensibi alçak basınçlı alüminyum dökümle aynıdır. Farkı; hava basıncının sıvı metalin altından pozitif yönde uygulanması yerine, kalıptaki hava basıncını vakumla düşürülmesi ve sıvı metalin kalıba dolmasının sağlanmasıdır.

Alçak basınçlı döküm yerine vakumun kullanılmasının çeşitli avantajları vardır; gaz gözenekleri ve ilgili kusurlar azaltılır ve bu sayede daha yüksek dayanımda döküm parçası elde edilir.

Alüminyum döküm, alüminyum kokil döküm ve alüminyum kum döküm yöntemlerinde temel prensip malzemenin kalıba dolmasını yerçekimi sağlar. Alüminyum alçak basınçlı dökümde sıvı metal, kalıba alçak basınç sayesinde yaklaşık 0,1 MPa (N/mm2)- aşağıdan yukarıya doğru dolar. Bu yöntemin geleneksel döküm yöntemlerine göre avantajı; hazneden kalıba dolan sıvı metalin atmosfere açık sıvı metale göre daha temiz olmasıdır. Bu sayede gaz gözenekleri ve oksitlenme asgariye indirilirken, mekanik özellikler iyileşir.