Alüminyum-Çinko alaşımları
Döküme elverişli ve hazırlanması kolay olan bir alaşımdır, fakat kullanım alanı giderek azalmaktadır. Alaşım içerisindeki çinko oranı %0-13 arasında değişir. Alaşımda çinkodan dolayı çatlak oluşturabilir. En önemli avantajı çinkodan dolayı bu alaşımın ucuz olmasıdır. Mekanik özellikleri geliştirmek için alaşıma Cu ilavesi yapılabilir. Korozyon direnci iyi değildir. Eskiden karterlerin yapımında kullanılmıştır. %10-13 Zn + %2-3 Cu + Al (kalan)
Alüminyum-Bakır alaşımları
Hazırlanmaları ve dökümleri kolaydır. Yeterli bir ısı iletkenliği ile iyi bir şok ve ısı dayanımı vardır. Gerektiğinde ısıl işlemlerde uygulanabilir. Bu alaşımların mekanik özellikleri çok geniş bir aralıktadır. Kum dökümdeki %8 Cu içeren alaşım en düşük dayanım sergilerken (12-16 kg/mm2, uzama değerleri %1-4), kokil dökümde 12-18 kg/mm2, uzama değerleri %1-5 arasında değişmektedir. Akma dayanımı da 7-8 kg/mm 2 ’dir. %5 Cu içeren alaşımı çok iyi mekanik özellikler sergilemektedir. %12 Cu içeren alaşımın kum dökümdeki çekme dayanımı 16-18 kg/mm 2  metal kalıba döküldüğünde 18-22 kg/mm 2 dir. Uzama değerleri de sırasıyla %0,5-1 ve %0,3- 1,5’dir. Akma dayanımı da 9-14 kg/mm 2 ’dir.
Alüminyum-Silisyum alaşımları
Bu alaşımlar en önemli alüminyum alaşımlarıdır. AlSi13 alaşımı ötektik Mikro-yapı verir. Bu alaşım “Alpaks” veya “Silumin” olarak da adlandırılır. Akıcılığı çok iyidir. Katılaşma aralığı ötektik olduğu için sıfırdır yani saf metal gibi davranır. Çekmesi %1,1’dir. Soğuk dayanımı iyi iken, sıcak dayanımı düşüktür. Korozyon dayanımı bakırlı alaşımlardan daha iyidir. Özellikleri sıvı halde katılan cüruf gidericiler ve tane incelticiler ile iyileştirilir. Böylece Mikro-yapıda ince taneli ve homojen bir dağılım gözlenir. Serbest silisyum bulunmaz. Tane inceltme sodyum, florürler (NaF) ve alkali metallerle yapılır. Kokil dökümlerde tane inceltme işlemi pek yapılmaz. Bu alaşıma giren çok az miktardaki demir, alaşım içerisinde iğnemsi Mikro-yapı veren bir bileşik olarak kristallenir ve alaşımı önemli bir ölçüde zayıflatır. Bu iğnemsi Mikroyapıyı küreselleştirmek için manganez ilavesi (%0,3-0,5 Mn) yapılır. Manganez alaşımın yorulma dayanımını da arttırır.

Isıl işlem yapılabilen ve solvüs eğrisi gösteren alüminyum dökümlerde en sık kullanılan ısıl işlem olan T6, çözeltiye alma, su verme ve yaşlandırma aşamalarından oluşan işlemdir. Çözeltiye alma ısıl işleminde malzemenin solvüs eğrisi üzerindeki bir sıcaklığa ısıtıldıktan sonra, hızla bu sıcaklıktan soğutulması ile aşırı doymuş katı eriyik yapısı oluşturulur. Burada amaç çökelme sertleştirmesi yaratacak elementlerin çözünerek katı çözelti içinde hapsedilmesidir. İşlem sıcaklığı ve süresi parçanın kesit kalınlığı ve bileşimine bağlı olarak maksimum homojenizasyon sağlayacak şekilde seçilmelidir. Çözeltiye alma adımında üç faz görülür. Birincisi alaşım elementlerinin çözünerek zengin bir alüminyum matriks fazının oluşturulması ki bunlar daha sonra çökelme şertleşmesi yaratacaktır, ikincisi çözünmeyen bileşenlerin küreşelleşmesi ve üçüncüsü mikroyapının homojenleşmesidir

Hızlı soğutma yani suverme işlemi çözünen elementlerin çözeltide kalmasını sağlamaktadır. Hızlı su verme çökelti sertleştirmesi özelliğini iyileştirirken, çarpılma ve kalıntı gerilimlerin oluşumunuda yol açar. Su verme işlemi sıcak su, polimerli su yada yüksek hızlı fanlarla hava ile yapılabilir. Su verme işleminin en önemli detaylarından biride çözeltiye alma işleminden çıkan parçanın çok kısa süre içinde su verme işlemine tabi tutulmasıdır. Su verme sonrasında çözeltide kalan çözünen elementler, oda sıcaklığında yavaşça çökelmeye başlarlar. Bir süre sonra bazı alaşımlar oda sıcaklığında oldukça sertleşebilirler. Buna doğal yaşlanma adı verilir. Suni yaşlandırma olarak anılan işlem ise döküm parçaların 100-200 °C gibi sıcaklıklarda tutulması ile yaşlandırmanın hızlandırılmasıdır. Yaşlandırma sıcaklığında süre arttıkça yavaş yavaş çökelti yapısı oluşur ve sertlik maksimum değerine doğru artar. Daha fazla yaşlandırmaya devam edilirse sertlik düşmesinin görüldüğü aşırı yaşlanma durumu ortaya çıkar.