Basınçlı döküm (enjeksiyon döküm) makinesinin fonksiyonu kalıbın iki parçasının tam ekseninde ve sağlam olarak tutmak, yeterli miktarda erimiş madeni kalıba basınç altında göndermek ve kalıbın iki parçasını açıp kapatarak dökülmüş parçanın kalıptan çıkarılmasını sağlamaktadır. Kalıp, içine dökülecek parça oyulmuş, maça itici ve benzeri parçalar eklenmiş, basınçlı döküm makinesi tablalarına aynı eksende monte edilmiş iki çelik bloktan meydana gelmektedir.

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON KALIPLARI

Alüminyum enjeksiyon kalıpları basınçlı döküm kalıplarıdır. Basınçlı döküm parçanın kalıptan çıkabilmesi için iki ana parçadan meydana gelir. Bu parçalar sabit veya üst kalıp ve hareketli veya alt kalıp olarak tanımlanır.  Kalıp boşluğu dökülecek parçayı meydana getirecek olan kısımdır. Döküm veya işleme suretiyle meydana getirilir. Genellikle parçanın yarısı sabit diğer yarısıda hareketli kalıp boşluğu içine oyulmuştur. Fakat buna her zaman uyma zorunluluğu yoktur. Çünkü ayrılma yüzeyi çok önemlidir. Kalıplar mala yüzeyinde birbirine tam çakışma yapmalıdırlar. Bunu için yüzeylerin paralel ve düzgün işlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde ufak bir aralıktan, enjeksiyon halinde sıcak maddenin dışarı fışkırması söz konusudur. Basit bir kalıpta dahi itici pimler, dökülen parçayı kalıp açıldıktan sonra kalıptan iterek çıkartan elemanlardır. İtici pimler itici plakasına bağlanmışlardır. Pimler hareketli kalıptaki deliklerinde kayma hareketi yaparlar. Makine açılınca itici plakası bir dişli sistemi, manivela sistemi veya elle çalıştırılan bir mekanizma yardımı ile otomatik olarak daha önceden ayarlanan noktada itme meydana getirilir. Diğer taraftan, kalıp kapanırken itici pim uç yüzeyleri kalıpta geri çekilmiş olmak durumundadırlar. Yüzey ve stop pimleri itici plakasını en uygun yerde durdururlar.

Firmamız makine parkında bulunan 150-400 Tonluk iki adet Metal Enjeksiyon Pres makinaları ile müşterilerinin istekleri doğrultusunda hizmet sunmaktadır.

Alüminyum Metal Enjeksiyon Alüminyum Metal Enjeksiyon Alüminyum Metal Enjeksiyon

METAL ENJEKSİYON NEDİR ?

Alüminyum Metal Enjeksiyon, erime sıcaklığına kadar ısınan metale özel enjeksiyon makinalarıyla basınç uygulanarak özel kalıpların içerisine enjekte işlemidir. Alüminyum Metal enjeksiyonda en çok kullanılan metaller ve alaşımlar; alüminyum, zamak (çinko ve alüminyum alaşımı), pirinç, magnezyum ve kurşundur. Bu enjekte işlemini yapan makineye metal enjeksiyon makinası denir. Başlıca sıcak kamara ve soğuk kamara metal enjeksiyon makinası olmak üzere, farklı tiplerde (hidrolik, pnömatik, servo, hibrid, vakum) bu işlemi gerçekleştiren makinalar vardır. Soğuk kamaralı makineler genelde alüminyum döküm yaparken sıcak kamaralı makineler zamak döküm yapar. Sıcak kamaralı makineler soğuk kamaralı makinelere göre daha hızlı çalışırlar ancak zamak, magnezyum ve kurşun gibi ergime noktası düşük metal ve alaşımları basabilirler.

METEL ENJEKSİYON KALIP ÇEŞİTLERİ

Genellikle, kalıp maliyetleri yüksek olduğundan sadece seri üretim ile binlerce parça üretimi tercih edilmektedir. Kalıplar genellikle sertleştirilmiş çelik veya alüminyum kimden inşa edilir. Bir kalıp oluştumak için malzeme seçimi öncelikle ekonomik olmalıdır. Çelik genellikle daha fazla maliyetlidir, ama daha uzun ömürlü olduğundan daha fazla parça imal edilerek geri dönüşü fazla olacaktır.  Alüminyum kalıplar çok daha az maliyetli olabilir fakat çabuk aşınır ve eskirler. Ancak birçok üretim şekli için ekonomik olabilirler.

YÜKSEK BASINÇLI METAL ENJEKSİYON İŞLEMİ

Yüksek basınçlı metal enjeksiyon takım çeliğinini en çok zorlayan uygulamaların başında gelir ve özellikle takım çeliğinin yüksek tokluk ve süneklik, sıcak mukavemet ve yüksek meneviş dayanımını sağlamasını gerektirir. Bu kalıplar çok pahalı olduğundan, uzun kalıp ömrü sağlamak için, bu kalıplarda kullanılan takım çeliklerinin yüksek kaliteli olması gerekmektedir.

Alüminyum Metal Enjeksiyon

METAL ENJEKSİYON KALIP ÖZELLİKLERİ

Sıcak iş kalıpları yüksek sıcaklıklarda çalışmakta ve alüminyum, magnezyum, çelik ve diğer metallere şekil vermektedir.

Sıcak iş içinde oldukça yaygın bir uygulama alını olarak yüksek ve düşük basınçta metal enjeksiyondaki aşırı zor çalışma koşulları, kullanılan takım çeliklerinin yüksek kalitede olmasını zorunlu kılmaktadır. Genel olarak sıcak iş uygulamalarında kullanılan takım çeliklerinin yüksek sıcak mukavemet ile birlikte mükemmel bir sünekliğe ve tokluğa sahip olması gereklidir.

Sıcak iş takım çelikleri için diğer önemli özelliklerse ısıl gerilmelere karşı yüksek direnç ve iyi bir sıcak aşınma dayanımıdır. Ayrıca kalıp performansını sağlamak için bu özelliklerin çeliğin tüm yönlerinde eş biçimde dağılımı sağlanmalıdır.

Sıcak iş takım çeliklerinin ana özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Yüksek meneviş direnci
  • Yüksek sıcak akma mukavemet
  • Yüksek süneklik ve tokluk
  • İyi termal iletkenlik