Metal döküm özetle açıklamak gerekirse, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya alaşımın ergitilimesi ve bahis konusu şeklinde negatifi olan kalıp boşluğuna dökümlesi işlemine döküm denir.

İstenen özelliklere sahip ve sağlam bir döküm elde etmek için beş ana ilke göz önünde tutulur.

  • Seçilen döküm yöntemine göre kalıp ve/veya maça hazırlama.
  • İstenen alaşımın hazırlanması, uygun ergitme ünitesinin seçimi, ergitme ve gerekli müdahalelerin (gaz giderme, mıodifikasyon, aşılama v.b.) yapılması,
  • Sıvı metalin kalıba uygun şekilde ve akışkanlıkta girişinin sağlanması,
  • Çekirdeklenme, katılaşma ve dolayısıyla döküm yapısının kontrolü,
  • Kalıp içinde katılaşan metaldeki büzülmeyi karşılıyacak sıvı metalin uygun beslenmesi.

Döküm ürünlerinde <yöntem-yapı özellik> ilişkisi döküm teknolojisinin ana uğraşını oluşturur. Bir başka deyimle, seçilen alaşımdan belli bir parçanın hangi döküm yöntemi ile elde edileceği, bu yoldan ne tür bir katılaşma yapısına sahip olacağı ve buna bağlı olarak ne tür ve ne mertebede özellik kazanacağı, döküm hatalarından (boşluk, enklüzyon v.b.) arınmış olmasının ne şekilde sağlanacağı döküm teknolojisince çözümlenecek konuların başlıcalarıdır.