Hassas alüminyum döküm yönteminde, harcanan bir modelin etrafı, oda sıcaklığında seretleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlana bir kalıp kullanılır. Genellikle balmumu veya plastikten hazırlana model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir. Bu nedenle investment döküm yöntemine ”lost wax” veya ”harcanan balmumu yöntemi” adı verilir.

Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan modeller ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yöntemle kalıp harcanan tiptendir. İnvestmentdökümde ise model, metal bir kalıp içinde teşkil edilir ve bu model seramik kalıbın yapımında kullanılır. İnvestment döküm yönteminde; model, kalıp ve gereğinde kullanılan seramik maçalar, harcanan tiptendir, bir başka deyimle tekrar kullanılamazlar.

İnvestment döküm yönteminin avantajları:

1- Konvensiyonel döküm yöntemleri ve makinayla işleme yolundan imalizor veya bazen imkansız olan kompleks şekilli parçaların kitle üretimi bu yöntemle  mümkün olmaktadır.

2- Diğer döküm yöntemlerine  nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet, daha düzgün yüzey ve ince detay kısımların daha hassas elde edilmesi imkanını verir.

3- Yöntem ergitilip dökülebilen bütün metallere uygulanabilir.

4- 25 kg.ağırlığa kadar dökümler ve bazende 400 kg.’ya kadar parçalar bu yöntemle üretilebilir.

5- İnvestment döküm yolu ile elde edilen parçaların hemen hemen hiçilave işlem gerektirmemesi, ”kolay işlenebilir metal seçimi” faktörünü ortadan kaldırmaktadır.

6- Bu yöntem ile gren boyutu, gren yönlenmesi ve yönlenmiş katılaşma gibi metalurjik faktörler yakından kontroledilebilmekte ve bu sayede mekanik özellikler de kontrolaltında tutabilmektedir.

7- Vakum veya koruyucu atmosfer altında dökülmesi gerekli olan metal veya alaşımlara da bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir.

8- İnvestment döküm yönteminde tek parça kalıp kullanıldığından ayırma yüzeyi yoktur ve parça üzerinde, diğer döküm yöntemlerinin ürünlerinde olduğu gibi, bu yüzeyin izi bulunmaz.

Yöntemin sınırladığı durumlar aşağıda özetlenmiştir:

1- Bu yöntemle üretilecek parça boyutu ve ağırlığı,gerek fiziksel gerekse ekonomik nedenlerle ve de kullanılacak teçhizatın kapasitesi ile sınırlanmıştır. Genel olarak yöntem, en avantajlı şekilde ağırlığı 5 kg.’ı geçmeyen parçalar için uygulanır.

2- Daha büyük döküm parçaları için (5-25 kg.)başlangıçtaki teçhizat maliyeti oldukça yüksektir.

Hassas döküm yöntemiyle çok karmaşık parçaların üretimi firesiz ve kolay bir şekilde uygulanır. Hassas döküm yönteminin alüminyum döküm parçalarında yeri de çok önemlidir. Hassas döküm ekseriyette uçak ve uzay teknolojilerinde kullanılmaktadır ve bu alanlardaki parçaların genel özelliği hafif ve sağlamlıklarıdır bu sebebten dolayı alüminyum en uygun malzemedir. Hassas dökümün en önemli özelliği diğer döküm yöntemlerine göre üretilen parçanın yüzey kalitesinin çok düzgün olması ve başka yüzey işlemine gerek duyulmamasıdır. İki türlü hassas döküm yöntemi mevcuttur; hassas kabuk yöntemi ve hassas fanus yöntemi.

Hassas Kabuk Yöntemi

Bu yöntemin üretim adımlarını tanımlıyacak olursak. Üretilecek her parça için  ayrı model hazırlamak gerekmektedir, hazırlanan model mum veya plastikten olur. Mum veya plastikten oluşturulan model seramik banyolarında etrafı seramik malzeme ile kaplanır ve mumun akması için bir huni hazırlanır. Model belli sıcaklıktaki fırınlarda ısıtılarak mumun erimesi sağlanır ve seramik kalıbın içine sıvı metal ile doldurulur. Ardından seramik kalıp kırılarak parça çıkartılır.