Hassas döküm yöntemiyle çok karmaşık parçaların üretimi firesiz ve kolay bir şekilde uygulanır. Hassas döküm yönteminin alüminyum döküm parçalarında yeri de çok önemlidir. Hassas döküm ekseriyette uçak ve uzay teknolojilerinde kullanılmaktadır ve bu alanlardaki parçaların genel özelliği hafif ve sağlamlıklarıdır bu sebebten dolayı alüminyum en uygun malzemedir. Hassas dökümün en önemli özelliği diğer döküm yöntemlerine göre üretilen parçanın yüzey kalitesinin çok düzgün olması ve başka yüzey işlemine gerek duyulmamasıdır. İki türlü hassas döküm yöntemi mevcuttur; hassas kabuk yöntemi ve hassas fanus yöntemi.

Hassas Kabuk Yöntemi

Bu yöntemin üretim adımlarını tanımlıyacak olursak. Üretilecek her parça için  ayrı model hazırlamak gerekmektedir, hazırlanan model mum veya plastikten olur. Mum veya plastikten oluşturulan model seramik banyolarında etrafı seramik malzeme ile kaplanır ve mumun akması için bir huni hazırlanır. Model belli sıcaklıktaki fırınlarda ısıtılarak mumun erimesi sağlanır ve seramik kalıbın içine sıvı metal ile doldurulur. Ardından seramik kalıp kırılarak parça çıkartılır.