Alçak basınçlı alüminyum dökümün bir çeşidi olan vakumlu kalıcı kalıba alüminyum dökümü, sıvı alüminyum un kalıba vakumla doldurulması esasına dayanır. Genel olarak prensibi alçak basınçlı alüminyum dökümle aynıdır. Farkı; hava basıncının sıvı metalin altından pozitif yönde uygulanması yerine, kalıptaki hava basıncını vakumla düşürülmesi ve sıvı metalin kalıba dolmasının sağlanmasıdır.

Alçak basınçlı döküm yerine vakumun kullanılmasının çeşitli avantajları vardır; gaz gözenekleri ve ilgili kusurlar azaltılır ve bu sayede daha yüksek dayanımda döküm parçası elde edilir.

Kalıcı Kalıp, bloklar halinde işlenmiş metal kalıp boşluklarından oluşan ve sürekli kullanım için tasarlanan kalıplara kalıcı kalıp denir. Günümüzde, grafit, bakır ve alüminyum kullanılıyor olmasına rağmen kalıplar genellikle, dökme demir veya çelikten yapılmaktadır.

Kalıcı kalıp, demir ve bakır alaşımlı tüm metallerle üretilir, ancak genellikle çinko-baz, magnezyum ve alüminyum gibi hafif metaller kullanılır. Kalıcı kalıp içine metal akışı sadece kokil kalıpta gerçekleşir.

Normalde, kokil kalıp kullanılır çünkü shell kalıplarına göre daha kesin sonuç verir. Sadece hafif alaşımlı parçalar için shell kalıplama tercih edilir.

Düşük Basınçlı Kalıp – Düşük basınçlı kokil kalıp doldurmak için minimal düzeyde basınç (genellikle inç 5-15 lb / ²) kullanarak döküm üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Bu daha fazla kum ve basınçlı döküm arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olan bir döküm işlemidir.