Konstrüksiyon basitliği ve kolay imalat için ayrılma yüzeyinin düzlem olması arzu edilir. Birçok kalıpları ayrılma yüzeyleri gelişigüzel olacak şekilde konstrükte etmek zorunluluğu vardır. Çünkü muntazam bir şekli olmayan parçaları kesiksiz dökebilmenin başkaca yolu yoktur. Kalıp mala yüzeyi kalıp konstrüksiyonuna başlanınca ilk defa kararlaştırılır. Hatta pimleşmeden bile önce. Kalıbın her iki parçası bu yüzeyde birbirine tam intibak etmelidir. Kararlaştırılıp işlendikten sonra kalıp blokları dikkatle birbirine bağlanıp merkezlerine pimleri delinir. Böylece iki bloğa oyulacak kalıp boşluğunun tam karşılaşması sağlanır.

Muntazam olmayan ayrılma yüzeyinin şu mahzurları vardır:

a)  Kalıp boşluğu ve karşılıklı yüzeyleri muntazam olmadığı için işlenmesi, işlenme hassasiyeti kontrolü zor ve pahalıdır.

b)  Dökülmüş parça çapakları gelişigüzel ve işleme kalıbı karmaşık ve pahalıdır.

c) Muntazam olmayan yüzeylerin birbirine olan basınçlarının gereği gibi olması için çok dikkatli bir ayarlama gerektirir.