Döküm Kalıbı Tasarımını Etkileyen Faktörler Nelerdir ?

 • Kalıp oyuğu (iş parçasının son şeklini gösterir)
 • (Core) Maça
 • (spru system) Kalıba dökülmüş bir metalin içine, atık metalin dışarı çıkmasını sağlamak amacıyla açılmış oyuk ya da açıklık.
 • (Runner system) Yolluk kombinasyonu -Kalıba dökülen metalin içinden aktığı kanal sistemi.
 • (Ingate System) Yolluk kalıplanan metalin içinden geçip ve kalıp oyuğuna döküldüğü ve sertleşme sonrası atık metalin atıldığı kalıpta açılan kanal.
 • Eklenecek ekstra metalin giriş ya da havanın çıkışını sağlamak için genişletilmiş açıklık ya da kanallar. Bu kanallar metalin katılaşması sırasında ortaya çıkacak eksikliği tamamlamak amacıyla açılırlar.
 • Belirli bir noktada katılaşma oranını artırmak veya büyük miktarlardaki ısıyı absorbe etmek amacıyla kalıba yerleştirilen objeler (chills)

Kalıp Malzemesi İçinde Isı Akışını Kontrol Eden Özellikler : 

 • Isıl iletkenlik katsayıları
 • Özgül ısı değerleri
 • Yoğunluk (özgül ağırlık) değerleri
 • Başlangıç sıcaklığı (döküş sıcaklığı, kalıp sıcaklığı, kalıp öntav sıcaklığı)

Döküm Alaşımları;

 • Katılaşma aralığı (liküdüs ve solidüs sıcaklıkları)
 • Ergime gizli ısısı
 • Katılaşma eğrisi
 • Hacimsel değişim (çekinti) eğrisi değerleri de program tarafından bizlere verilebildiği gibi isteğe bağlı olarak manuel olarak değiştirilmesi mümkündür.

Isı Transfer Katsayıları Malzemeler Arası Isı Akışını Kontrol Eder :

 • Kalıp kaplamaları
 • Hava boşlukları (air-gap)
 • Soğutma kanalları (su soğutma, hava soğutma vb.)
 • Yayınım, ışınım değerleri

Kalıp ve Kalıpçı genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: Özdeş parçaları istenilen ölçü sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten, malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasına yardımcı olan ve takım tezgahları ile çalışabilen alete kalıp denir. Bu aygıtın tasarımını hazırlayan, yapımını gerçekleştiren ve çalıştırabilen kişiye de kalıpçı denir.

Bu açıklamalardan sonra kalıpçılık mesleği genel olarak aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: Seri üretimi gerçekleştirilecek herhangi bir kalıbın tasarımına, yapımına ve çalıştırılmasına olanak sağlayan, uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemlerini bir bütün olarak kabul eden meslek dalına kalıpçılık mesleği denir.

Kalıpçılık mesleğini konu edinenler, en azından basit matematik ve tasarı geometri kavramlarını, makine teknik resim çizimini ve okunuşunu, markacılık ve ölçme bilgisini, bütün takım tezgahlarının kullanışını, ısı ve sertlik ölçme işlemlerinin yapılışını, ayrıca makine elemanlarının montajını gerektiren bilgileri almak zorundadır. Bu bilgileri alan ve pratik uygulamaları iyi değerlendirebilen bir kalıpçı, aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi kişidir.

 • İyi bir kalıp tasarımcısı olarak göze çarpar.
 • Makine teknik resmini çizme ve okuma yeteneğine sahiptir.
 • Kalıp konstrüksiyonu hazırlamakta uzmandır.
 • Komple kalıbı oluşturan elemanların hangi takım tezgahında ve nasıl işlenebileceğini organize etmede ustadır.
 • Komple kalıbı meydana getiren malzemeleri en iyi şekilde seçebilen uzmandır.
 • Kalıp elemanlarının ısıl işlemlerini ve sertlik ölçme tezgahını kullanarak, parçaların sertlik değerlerini denetleyen kontrolördür.
 • Kalıbı oluşturan elemanların montajını yapandır.
 • Kalıplanacak parçanın malzemesini hazırlayan, yapımı bitmiş olan kalıbı imalat tezgahına emniyetle bağlayan ve doğabilecek kazaları tasarlayarak giderici tedbirleri alabilen kişiler, kendilerini bu mesleğe adamış kişilerdir.

Gelişmekte olan teknoloji çağında, kalıpçılığın kolayca açıklanamayacağı bir gerçektir. Çünkü kalıpçılık, günlük hayatımıza girmiş pek çok parçaların üretimini gerçekleştiren önemli sektörlerden biridir. Günlük hayatımıza giren bu parçaların üretiminde; zaman, kalite ve ölçü tamlığı, malzeme tasarrufu ve özdeşlik sağlayan, ayrıca işçilik giderlerini asgari düzeye indiren kalıpçılıktır.

Şirvanlı Alüminyum Döküm kalıplarının tamamını kendi bünyesinde bulunan kalıphanesinde, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha ekonomik şekilde cevaplamak amacıyla hizmet vermektedir.

Aktif olarak çalışan 400 kalıbı bulunan Şirvanlı Alüminyum Döküm, konusunda uzman mühendis kadrosu ile alanında ismini üst sıraya taşımış olan AR-GE bölümü sürekli yenilikleri hedefleyen ve sektörde öncü olmak için dizayn ve talaşlı üretim konusunda araştırmalarına devam etmektedir.