Alüminyum kum kalıba döküm daha ziyade yaşkum ile hazırlanan kalıplarla gerçekleştirilir. Yaş kum: SİO2 tanecikleri, kil, su ve diğer ilavelerin meydana getirdiği plastik bir karışımdır. Yaş terimi ihtiva ettiği nem yüzünden verilmiş olup, kuru kum karışımından olan farkını belirtmektedir. Yaş kuru kum kalıbın başlıca avantajları, büyük fleksibilitesi  yanında kil, su ve diğer ilavelrein tazelenmesi ile defalarca kullanılabilmesi ve en ucuz kalıplama yöntemi oluşudur. Yaş kum kalıba döküm yöntemi, kalıbın daha yüksek mukavemet ve erezyon direncine  sahip olması gerektiği durumlarda  ve daha yüksek  boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesinin istendiği hallerde sınırlanırlar. Bu durumda diğer kalıp türleri tercih edilir.