Hassas alüminyum döküm yönteminde, harcanan bir modelin etrafı, oda sıcaklığında seretleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlana bir kalıp kullanılır. Genellikle balmumu veya plastikten hazırlana model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir. Bu nedenle investment döküm yöntemine ”lost wax” veya ”harcanan balmumu yöntemi” adı verilir.

Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan modeller ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yöntemle kalıp harcanan tiptendir. İnvestmentdökümde ise model, metal bir kalıp içinde teşkil edilir ve bu model seramik kalıbın yapımında kullanılır. İnvestment döküm yönteminde; model, kalıp ve gereğinde kullanılan seramik maçalar, harcanan tiptendir, bir başka deyimle tekrar kullanılamazlar.

İnvestment döküm yönteminin avantajları:

1- Konvensiyonel döküm yöntemleri ve makinayla işleme yolundan imalizor veya bazen imkansız olan kompleks şekilli parçaların kitle üretimi bu yöntemle  mümkün olmaktadır.

2- Diğer döküm yöntemlerine  nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet, daha düzgün yüzey ve ince detay kısımların daha hassas elde edilmesi imkanını verir.

3- Yöntem ergitilip dökülebilen bütün metallere uygulanabilir.

4- 25 kg.ağırlığa kadar dökümler ve bazende 400 kg.’ya kadar parçalar bu yöntemle üretilebilir.

5- İnvestment döküm yolu ile elde edilen parçaların hemen hemen hiçilave işlem gerektirmemesi, ”kolay işlenebilir metal seçimi” faktörünü ortadan kaldırmaktadır.

6- Bu yöntem ile gren boyutu, gren yönlenmesi ve yönlenmiş katılaşma gibi metalurjik faktörler yakından kontroledilebilmekte ve bu sayede mekanik özellikler de kontrolaltında tutabilmektedir.

7- Vakum veya koruyucu atmosfer altında dökülmesi gerekli olan metal veya alaşımlara da bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir.

8- İnvestment döküm yönteminde tek parça kalıp kullanıldığından ayırma yüzeyi yoktur ve parça üzerinde, diğer döküm yöntemlerinin ürünlerinde olduğu gibi, bu yüzeyin izi bulunmaz.

Yöntemin sınırladığı durumlar aşağıda özetlenmiştir:

1- Bu yöntemle üretilecek parça boyutu ve ağırlığı,gerek fiziksel gerekse ekonomik nedenlerle ve de kullanılacak teçhizatın kapasitesi ile sınırlanmıştır. Genel olarak yöntem, en avantajlı şekilde ağırlığı 5 kg.’ı geçmeyen parçalar için uygulanır.

2- Daha büyük döküm parçaları için (5-25 kg.)başlangıçtaki teçhizat maliyeti oldukça yüksektir.

Konstrüksiyon basitliği ve kolay imalat için ayrılma yüzeyinin düzlem olması arzu edilir. Birçok kalıpları ayrılma yüzeyleri gelişigüzel olacak şekilde konstrükte etmek zorunluluğu vardır. Çünkü muntazam bir şekli olmayan parçaları kesiksiz dökebilmenin başkaca yolu yoktur. Kalıp mala yüzeyi kalıp konstrüksiyonuna başlanınca ilk defa kararlaştırılır. Hatta pimleşmeden bile önce. Kalıbın her iki parçası bu yüzeyde birbirine tam intibak etmelidir. Kararlaştırılıp işlendikten sonra kalıp blokları dikkatle birbirine bağlanıp merkezlerine pimleri delinir. Böylece iki bloğa oyulacak kalıp boşluğunun tam karşılaşması sağlanır.

Muntazam olmayan ayrılma yüzeyinin şu mahzurları vardır:

a)  Kalıp boşluğu ve karşılıklı yüzeyleri muntazam olmadığı için işlenmesi, işlenme hassasiyeti kontrolü zor ve pahalıdır.

b)  Dökülmüş parça çapakları gelişigüzel ve işleme kalıbı karmaşık ve pahalıdır.

c) Muntazam olmayan yüzeylerin birbirine olan basınçlarının gereği gibi olması için çok dikkatli bir ayarlama gerektirir.

Şirvanlı Alüminyum Döküm ve Metal İşleme bünyesinde 150 m2’lik kapalı alanında 4 kişilik deneyimli kadrosuyla istenilen ölçü ve terminde her türlü model yapımında CAD-CAM uygulamalarıyla hızlı çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.

Modelhane ve Model Tasarım Modelhane ve Model Tasarım Modelhane ve Model Tasarım

Şirvanlı Alüminyum Modelhanesinde aşağıdaki belirtilmiş olan konularda hizmet vermektedir:

  • Araldit Model
  • Ahşap Model
  • Alüminyum Model
  • Prototip Parça Üretimi
  • Pres Plaka
  • Sinto Plaka
  • Fiber-Polyster Kalıp Modelleri
  • Strafor Kalıp Modelleri

Modelhane ve Model Tasarım Modelhane ve Model Tasarım Modelhane ve Model Tasarım

Şirvanlı Alüminyum Döküm kalıplarının tamamını kendi bünyesinde bulunan kalıphanesinde, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha ekonomik şekilde cevaplamak amacıyla hizmet vermektedir.

Aktif olarak çalışan 400 kalıbı bulunan Şirvanlı Alüminyum Döküm, konusunda uzman mühendis kadrosu ile alanında ismini üst sıraya taşımış olan AR-GE bölümü sürekli yenilikleri hedefleyen ve sektörde öncü olmak için dizayn ve talaşlı üretim konusunda araştırmalarına devam etmektedir.

Şirvanlı Alüminyum Dökümün en güçlü özelliği olan mühendislik hizmeti ile ürün tasarımı ve geliştirme konusunda müşterilerine hizmet vermektedir.

Tasarım kısmında teknik yenilikler takip edilerek parça üzerinde revizyon, modelleme kalıp çalışmaları yapılmaktadır.

Resim en iyi biçimde okunup analizi yapılarak modelin hatasız, en uygun ve en hesaplı şekilde yapılması tasarlanır. Dökümde oluşabilecek hataları henüz tasarım aşamasındayken müdahale edilir. Kalıp ve model en kısa zamanda yapılacak şekilde tasarlanır. Talaşlı imalat kısmı için CNC tezgahlarına işleme programları hazırlanır.