Alüminyum kokil döküm öncesinde ergiyik malzemenin çok iyi hazırlanması gerekir. Hazırlama işlemi malzemenin temizlenmesi ile başlar.

Temizleme işlemi; malzeme içerisinde bulunan emprütelerin alınması ve ardından malzeme içerisnde bulunan gazın giderilmesidir. Malzeme temizleme işlemi bittikten sonra ergiyik malzemenin yüzeyine malzeme ile havanın temasını kesecek örtü tozu ile kaplanır. Malzemenin bir süre bekletilerek dinlenmesinin ardından malzeme hazırlanmış olur.

Alüminyum döküme başlamadan önce kokil kalıba da iyi bir şekilde hazırlanmak dökümün kalitesini ve hızınıda aynı orantıda artırır.

Kokil kalıbın hazırlanması ise dökülecek parçanın özelliği ve geometrisine göre ısıtılıp ardından kalıp yüzeyine hem ısı izalasyonu sağlayacak hem de parçanın kalıp içerisinden daha rahat çıkmasını sağlayacak alüminyum kokil boyası ile boyanmasıdır. Kalıp yüzeyini boyarken parça geometrisini göz önününde bulundurarak gerekli olan yerlere daha kalın boya atarak boyama işlemi bitirilir ve döküm işlemine geçilir.