Yatay Soğuk Kamaralı Döküm Makinesi

Yatay Soğuk Kamaralı Döküm Makinesi

Yatay konumlu soğuk kamaralı makinalarda enjeksiyon sistemini oluşturan silindir, piston ünitesi yatay düzleme paralel olarak yerleştirilmiştir. Silindir-piston ünitesi ısıtılmayan bu makinalarda ergitilmiş madenin enjeksiyon sistemini sıcaklık etkisinden korumak amacıyla silindir ve piston içerisine soğutucu kanallar açılmıştır. Kalıplama işleminin ardından, açılan kanallar sayesinde silindir-piston ünitesi soğutularak özelliğinin bozulmaması sağlanır. Bu preste ergitilmiş metalin silindir içerisine aktarılışında uygulanacak ilave ve besleme sisteminin yerleşiminin zor olması, kalıplama zamanının fazlalığı, ısı kaybını önlemek için madenin ergime sıcaklığından fazla ısıtılması gibi zararlı yönleri olmaktadır

Basınçlı hava ile çalışan döküm makinalarında metal basma sistemi için tipik bir örnek verilmektedir. Bu makina görünüş itibari ile kaz boynunu andırdığı için kaz boynu tipide denilebilir. Hareket kolunun yardımı ile hareket koluna bağlı bulunan kaz boynunun sıvı metal içerisine daldırılması sağlanır. Sıvı metal içerisine daldırılan kaz boynu içerisine doldurma kanalından ergitilmiş metal dolar daha sonra hareket kolu yardımıyla kaz boynu sıvı metali kalıba basacak şekilde kilitlenir sonra sıvı metal, kaz boynundan kalıba yüksek basınçlı bir hava ile doldurulur. Bu tip makinalarda kalıba sıvı metalin doldurma işlemi yaklaşık 35 kg/cm² basıncındaki hava ile gerçekleşmektedir. Burada depo içindeki sıvı metal ergime noktasının oldukça üstünde bir sıcaklıkta tutulur.

Sıcak kamaralı basınçlı döküm makinalarında ergime sıcaklığı 327°C olan kurşun, 420°C olan çinko, 232 °C olan kalay gibi ergime sıcaklıkları düşük olan malzemelerin kalıplanmasında kullanılır. Bu yöntemle çok küçük ve hassas, hepsi aynı özelliğe sahip parçalar seri halde dökülebilir. Sıcak kamaralı döküm yöntemi ile üretim sonucunda ±0, 05 mm hassasiyet elde edilebilir. Üretim sırasında 10-80 atmosfer basınçla çalışıldığından üretilmiş parçaların üzerinden ikinci bir suretle talaş kaldırılmasına gerek duyulmaz.

Pistonlu makinalar sıcak kamaralı makinalar;

Pistonlu makinalarda; Fırın içerisine pik bir pota yerleştirilir. Bu potaya monte edilen silindir ergimiş alaşımın içine gömülür. Silindir içindeki piston bir levye ve eksantrik mekanizma ile yatay yönde çalıştırılır. Ergimiş metal bir delikten geçerek yer çekimi etkisi silindiri doldurur.

Çalıştırma levyesi çekildiğinde piston kolu pim çevresinde dönerek pistonu silindir içinde hareket ettirir. Pistonun ileri hareketi önce silindirde metal giriş deliğini kapatır, sonra da silindirdeki metali kalıba basar.

Bu sistem ile yaklaşık olarak 20 kg/cm²’yi aşan basınçlara erişmek mümkün olabilmektedir. Ayrıca sıvı metal en kısa sürede ve en az ısı kaybı ile enjekte edilebilmektedir.

Basınçlı döküm makinasının fonksiyonu kalıbın iki parçasının tam ekseninde ve sağlam olarak tutmak, yeterli miktarda erimiş madeni kalıba basınç altında göndermek ve kalıbın iki parçasını açıp kapatarak dökülmüş parçanın kalıptan çıkarılmasını sağlamaktadır. Kalıp, içine dökülecek parça oyulmuş, maça itici ve benzeri parçalar eklenmiş, basınçlı döküm makinası tablalarına aynı eksende monte edilmiş iki çelik bloktan meydana gelir. Basınçlı döküm makinaları, metal basma sisteminin farklı oluşuna göre ”sıcak kamaralı” ve “soğuk kamaralı” makinalar olarak başlıca iki ana guruba ayrılır. Basınçlı döküm makinası seçimi dökülecek malzemenin özeliklerine ve yapısına göre seçilmektedir.

Alüminyum döküm, alüminyum kokil döküm ve alüminyum kum döküm yöntemlerinde temel prensip malzemenin kalıba dolmasını yerçekimi sağlar. Alüminyum alçak basınçlı dökümde sıvı metal, kalıba alçak basınç sayesinde yaklaşık 0,1 MPa (N/mm2)- aşağıdan yukarıya doğru dolar. Bu yöntemin geleneksel döküm yöntemlerine göre avantajı; hazneden kalıba dolan sıvı metalin atmosfere açık sıvı metale göre daha temiz olmasıdır. Bu sayede gaz gözenekleri ve oksitlenme asgariye indirilirken, mekanik özellikler iyileşir.

Metal tozlar sıcak olarak organik bağlayıcılar ile karıştırılır. Toz olarak üretilebilen hemen hemen her çeşit metal ve metal alaşımı MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi)’de kullanılabilmektedir. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler, yüksek hız çelikleri, bakır bazlı alaşımlar (pirinç, bronz vs.), nikel ve kobalt esaslı süper alaşımlar (invar, kovar vb.), titanyum, manyetik alaşımlar, refrakter malzemeler ve sert maden (tungsten karbür) bu malzemelerden örneklerdir.

Sadece alüminyum ve magnezyum bunların dışındadır. Bağlayıcı olarak da termo- plastik malzemeler (parafin, antipirin, balmumu, naftalin, fıstık yağı, stearik ve oleik asitler, esterler vs.), poliasetal (polioksimetilen) ve jelatin türevi malzemeler (metil selüloz, gliserin, borik asit vs.) kullanılmaktadır. Homojen ve uniform olarak elde edilen karışım soğutularak granülize edilir. Belli bir granül büyüklüğüne sahip malzeme enjeksiyon preslerinde kullanılır. Enjeksiyon işleminde kullanılan presler plastik endüstrisinde kullanılan makinalara çok benzer.

Basınçlı döküm (enjeksiyon döküm) makinesinin fonksiyonu kalıbın iki parçasının tam ekseninde ve sağlam olarak tutmak, yeterli miktarda erimiş madeni kalıba basınç altında göndermek ve kalıbın iki parçasını açıp kapatarak dökülmüş parçanın kalıptan çıkarılmasını sağlamaktadır. Kalıp, içine dökülecek parça oyulmuş, maça itici ve benzeri parçalar eklenmiş, basınçlı döküm makinesi tablalarına aynı eksende monte edilmiş iki çelik bloktan meydana gelmektedir.

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON KALIPLARI

Alüminyum enjeksiyon kalıpları basınçlı döküm kalıplarıdır. Basınçlı döküm parçanın kalıptan çıkabilmesi için iki ana parçadan meydana gelir. Bu parçalar sabit veya üst kalıp ve hareketli veya alt kalıp olarak tanımlanır.  Kalıp boşluğu dökülecek parçayı meydana getirecek olan kısımdır. Döküm veya işleme suretiyle meydana getirilir. Genellikle parçanın yarısı sabit diğer yarısıda hareketli kalıp boşluğu içine oyulmuştur. Fakat buna her zaman uyma zorunluluğu yoktur. Çünkü ayrılma yüzeyi çok önemlidir. Kalıplar mala yüzeyinde birbirine tam çakışma yapmalıdırlar. Bunu için yüzeylerin paralel ve düzgün işlenmiş olması gerekmektedir. Aksi halde ufak bir aralıktan, enjeksiyon halinde sıcak maddenin dışarı fışkırması söz konusudur. Basit bir kalıpta dahi itici pimler, dökülen parçayı kalıp açıldıktan sonra kalıptan iterek çıkartan elemanlardır. İtici pimler itici plakasına bağlanmışlardır. Pimler hareketli kalıptaki deliklerinde kayma hareketi yaparlar. Makine açılınca itici plakası bir dişli sistemi, manivela sistemi veya elle çalıştırılan bir mekanizma yardımı ile otomatik olarak daha önceden ayarlanan noktada itme meydana getirilir. Diğer taraftan, kalıp kapanırken itici pim uç yüzeyleri kalıpta geri çekilmiş olmak durumundadırlar. Yüzey ve stop pimleri itici plakasını en uygun yerde durdururlar.

Alüminyum Metal Enjeksiyon, sıcaklık yardımı ile eritilmiş metalin bir kalıp içine enjekte edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını işlemi ile oluşan imalat yöntemine Alüminyum Metal Enjeksiyon denir.

Madeni kalıplara ergimiş metal dökülerek yapılan biçimlendirme işlemi insanların geliştirdikleri en eski metotlardan biridir. Bu sistemde ergimiş metal bir kalıp içerisine dökülerek sertleştirilirmektedir. Enjeksiyon döküm makinesine bağlanan kalıp içerisine yolluklar yardımıyla ergimiş alüminyum akar ve basınç yardımıyla boşluklara doldurularak istenen ürün elde edilir.

 

Alüminyum Enjeksiyon Makinesi

Alüminyum Enjeksiyon Makinesi

Alüminyum ve alaşımlarının çelik kalıplarda dökümü 1914 yılında gelişti. 1915 de doehler pres döküm şirketi ilk kez ticari alaşımlı parçaları meydana getirdi.

Bu metodu ile en küçük komponentlerden, büyük dökümlere kadar çok çeşitli ebat ve kategorilerde parçalar üretilebilir. En yaygın imalat yöntemlerinden birisidir. Bu işlemin gerçekleştirildiği makineye enjeksiyon makinesi denir.

Firmamız makine parkında bulunan 150-400 Tonluk iki adet Metal Enjeksiyon Pres makinaları ile müşterilerinin istekleri doğrultusunda hizmet sunmaktadır.

Alüminyum Metal Enjeksiyon Alüminyum Metal Enjeksiyon Alüminyum Metal Enjeksiyon

METAL ENJEKSİYON NEDİR ?

Alüminyum Metal Enjeksiyon, erime sıcaklığına kadar ısınan metale özel enjeksiyon makinalarıyla basınç uygulanarak özel kalıpların içerisine enjekte işlemidir. Alüminyum Metal enjeksiyonda en çok kullanılan metaller ve alaşımlar; alüminyum, zamak (çinko ve alüminyum alaşımı), pirinç, magnezyum ve kurşundur. Bu enjekte işlemini yapan makineye metal enjeksiyon makinası denir. Başlıca sıcak kamara ve soğuk kamara metal enjeksiyon makinası olmak üzere, farklı tiplerde (hidrolik, pnömatik, servo, hibrid, vakum) bu işlemi gerçekleştiren makinalar vardır. Soğuk kamaralı makineler genelde alüminyum döküm yaparken sıcak kamaralı makineler zamak döküm yapar. Sıcak kamaralı makineler soğuk kamaralı makinelere göre daha hızlı çalışırlar ancak zamak, magnezyum ve kurşun gibi ergime noktası düşük metal ve alaşımları basabilirler.

METEL ENJEKSİYON KALIP ÇEŞİTLERİ

Genellikle, kalıp maliyetleri yüksek olduğundan sadece seri üretim ile binlerce parça üretimi tercih edilmektedir. Kalıplar genellikle sertleştirilmiş çelik veya alüminyum kimden inşa edilir. Bir kalıp oluştumak için malzeme seçimi öncelikle ekonomik olmalıdır. Çelik genellikle daha fazla maliyetlidir, ama daha uzun ömürlü olduğundan daha fazla parça imal edilerek geri dönüşü fazla olacaktır.  Alüminyum kalıplar çok daha az maliyetli olabilir fakat çabuk aşınır ve eskirler. Ancak birçok üretim şekli için ekonomik olabilirler.

YÜKSEK BASINÇLI METAL ENJEKSİYON İŞLEMİ

Yüksek basınçlı metal enjeksiyon takım çeliğinini en çok zorlayan uygulamaların başında gelir ve özellikle takım çeliğinin yüksek tokluk ve süneklik, sıcak mukavemet ve yüksek meneviş dayanımını sağlamasını gerektirir. Bu kalıplar çok pahalı olduğundan, uzun kalıp ömrü sağlamak için, bu kalıplarda kullanılan takım çeliklerinin yüksek kaliteli olması gerekmektedir.

Alüminyum Metal Enjeksiyon

METAL ENJEKSİYON KALIP ÖZELLİKLERİ

Sıcak iş kalıpları yüksek sıcaklıklarda çalışmakta ve alüminyum, magnezyum, çelik ve diğer metallere şekil vermektedir.

Sıcak iş içinde oldukça yaygın bir uygulama alını olarak yüksek ve düşük basınçta metal enjeksiyondaki aşırı zor çalışma koşulları, kullanılan takım çeliklerinin yüksek kalitede olmasını zorunlu kılmaktadır. Genel olarak sıcak iş uygulamalarında kullanılan takım çeliklerinin yüksek sıcak mukavemet ile birlikte mükemmel bir sünekliğe ve tokluğa sahip olması gereklidir.

Sıcak iş takım çelikleri için diğer önemli özelliklerse ısıl gerilmelere karşı yüksek direnç ve iyi bir sıcak aşınma dayanımıdır. Ayrıca kalıp performansını sağlamak için bu özelliklerin çeliğin tüm yönlerinde eş biçimde dağılımı sağlanmalıdır.

Sıcak iş takım çeliklerinin ana özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Yüksek meneviş direnci
  • Yüksek sıcak akma mukavemet
  • Yüksek süneklik ve tokluk
  • İyi termal iletkenlik

Alüminyum Döküm Fabrikamızın Tanıtım Videosu

You need to install or upgrade Flash Player to view this content, install or upgrade by clicking here.


Alüminyum Talaşlı İmalat

TALAŞLI İMALAT

Alüminyum talaşlı imâlat tekniği, kesici takım, tezgah ve makineler yardımı ile talaş kaldırarak yapılan şekillendirme işlemidir. Talaşlı imâlat tekniğinde, parçanın istenilen şekle ve ölçülere sahip olabilmesi için vargel, planyalama, tornalama, borlama, delme, frezeleme, broşlama, raybalama ve taşlama gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır.

Kokil Döküm ve Kokil Kalıp TasarımıALÜMİNYUM KOKİL DÖKÜM & KOKİL KALIP

1995 yılından itibaren alüminyum kokil döküm yöntemini üretim faaliyetleri arasına katmıştır. Kokil kalıba döküm yönteminde özel kalite demir yada çelik kullanıldığından aynı kalıba çok sayıda döküm yapılabilmektedir. Kalıp maliyeti pahalı olmakla birlikte çok sayıda üretim için ekonomiktir.

Alüminyum Kum Döküm YöntemiKUM DÖKÜM YÖNEMİ

Firmamızın kurulduğu 1980 yılından bugüne kadar alüminyum kum döküm yöntemini üretim faaliyetleri arasında devam ettirmektedir. Kum döküm yöntemi özel silis kumundan oluşan kalıp içine sıvı metalin dökülerek yapılan parça üretim şeklidir.

Türk Döküm Alüminyum Metal EnjeksiyonBASINÇLI ALÜMİNYUM DÖKÜM

Alüminyum döküm tekniklerinden biri olan basınçlı alüminyum döküm, erimiş sıvı metalin enjeksiyon makinaları yardımıyla basınç uygulanarak kalıp boşluğuna enjekte edilmesi şeklinde yapılan üretim yöntemidir. Firmamızda iki adet enjeksiyon makinası bulunmakta olup, kalıp maliyeti yüksek ancak parça birim maliyeti düşük bir döküm yöntemdir.

Alüminyum Döküm Parçalar ve Ürün Grupları :

Alüminyum günlük hayatta bir çok yerde karışımıza çıkmakla birlikte, daha çok otomobil, motor, uçak ve makina sanayi sektörlerinde kullanılmakta olup, hafifliği, ısıyı emme özelliği ve kolay işlenebilirliği sayesinde çeşitli sektörlerde kullanılabilmektedir. Firmamız otomotiv yedek parça, traktör, motor, makina parçaları ve aydınlatma sektöründe Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarına hizmet vermeye ve alüminyum sektörüne önemli bir katkı sağlamaya devam etmektedir.