Alüminyum Metal Ergitme, metalin uygun fırınlarda ve yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyonlar ve ısı ile ergitilmesidir. Bu işlem, yatay ve düşey fırınlarda yapılabilir. Yatay fırına reverber fırın, düşey fırına ise yüksek fırın örnek verilebilir. Demir ve kurşun daima düşey fırınlarda ergitilir ve fırınlarda metalurjik kök kömüru yakıt olarak kullanılır.

Metalurjik kök kömürünün sabit karbon (C) yüzdesinin yüksek; uçucu madde, kül ve kükürt yüzdesinin düşük olması makbuldur. Porozitenin yüksek, mekanik özelliklerin fazla olması istenir. Böylece düşey fırınlarda redükleyici (indirgeyici) gaz ortamı sağlanmiş olur. Bu ergitmeye Redüktif ergitme denir. Bir de oksidan gaz atmosferinde Oksidan ergitme vardır.

Şirvanlı Alüminyum Döküm fabrikamızda 1200 kg kapasitede ana ergitme ocağı, 600 kg’lık iki adet, 300 kg’lık iki adet ve 150 kg’lık bir adet elektrikli bekletme ocağına sahiptir. Alüminyum ergitme işlemi 680-7500C arasında yapılmaktadır. Ergitme işleminde kullanılan alüminyum külçenin içeriği dökülecek malzemenin istenilen özelliklerine göre değişiklik gösterir.