İşlem görmemiş alüminyum alaşımlarının Mikro-yapısı kaba taneli ve homojen bir tane büyüklüğüne sahip değildir. Homojen ve ince taneli Mikro-yapı elde etmek için bu alaşımlara ısıl işlem uygulanır veya Mn ve Ti ilavesi yapılır. Isıl işlem uygulanan alüminyum alaşımları üç grupta toplanabilir:

a-Özel ötektik (Alpaks) alaşımlar,

b-Nikelli, karışık alaşımlar,

c-Titanla tane inceltilmiş bakırlı alaşımlar

A) Özel ötektik (Alpaks) alaşımları

Silisyum miktarının (%10-13) yanında manganez (%0,3 Mn), magnezyum (%0,3 Mg)ve bakır (%0,8 Cu) da içerirler. Bu alaşımlara oda sıcaklığında yaşlandırma ısıl işlemi uygulanır. Çekme ve sertlik değerlerinde artış meydana gelirken uzama değerlerinde azalma meydana gelir. Kum dökülmüş bakırlı (%13 Si %0,3 Mn %0,8 Cu) ve bakırsız (%13 Si %0,3 Mn) bir ötektik alaşımın; Çekme dayanımı: 16-18 kg/mm2 , Isıl işlem uygulanmış ötektiğin (%13 Si %0,5 Mn %0,3 Mg); Çekme dayanımı: 23-25 kg/mm 2 , Uzama: %16-18 olmaktadır.

B) Nikelli, karışık alaşımlar

Bunlar Y alaşımları ve RR alaşımları olarak iki grupta toplanır. Nikel alaşımın ısıl özelliklerini iyileştirir. Az miktarda magnezyum katılması, özellikleri etkilemeden nikel miktarını azaltmayı sağlar. Bu alaşımlara bütün işlemlerden önce homojenleştirme  ısıl işlemi uygulanır. Alaşımın özellikleri yapısında bulunan bileşiklere (NiAl3, Mg2 Si) göre değişir. Ergime sıcaklıkları bileşiklere göre farklılaşır.

Nikelli alüminyum alaşımlarına uygulanan ısıl işlem;

510 0C’de 6 saat ısıtma, Kaynar suda su verme, Son aşama olarak, oda sıcaklığında 5 gün veya kaynar suda 1 saat yaşlandırma işlemine tabi tutmadan ibarettir.Alaşıma giren elementlerin etkileri ve oranları aşağıdaki gibidir:

%3,5-4,5 Cu, ısı iletkenliği ve şok dayanımı %2-2,5 Ni, tane inceltme ve sıcak özellikler %0,6-1,5 Si, çekme dayanımının azalması ve akıcılığın artması %1,2-1,6 Mg, korozyon direnci sağlar.Bu alaşımların genleşme katsayıları yüksek, akıcılıkları azdır. Döküm özellikleri çok iyi değildir.

C) Titanla tane inceltilmiş bakırlı alaşımlar

AP33 alaşımı : %95 Al, %4,5 Cu, %0,5 Ti ve eser halinde Si ve Fe bulunan alaşım tipidir. Su verme ve yaşlandırma ısıl işleminden sonra ;Çekme dayanımı : 30-35 kg/mm2, Akma dayanımı : 22-25 kg/mm2, Uzama : %4-8 olur.

APM alaşımı : %95 Al, %4,5 Cu, %0,25 Mg, %0,25 Ti ve eser halde silisyum ve demir bulunan alaşım tipidir. Alaşıma, 520 0C sıcaklıkta tavlandıktan sonra su verilir. Su verme işlemini takiben oda sıcaklığında en az 5 gün bekletilerek yaşlandırılır. Çekme dayanımı : 33-37 kg/mm2, Akma dayanımı : 22-25 kg/mm2, Uzama : %5-12 olur. Titanla tane inceltilen alüminyum alaşımlarının kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. En fazla büyük parçaların kum dökümünde tercih edilmektedir.

Alaşıma titan, titantetraklorür veya titanlı bir alaşım olarak karıştırılır. Bu alaşımlarda çok ince çatlaklar oluşma ihtimali vardır. Akıcılıkları azdır ve dökümcülükte kullanımları dikkat istemektedir.

Alaşıma titan, titantetraklorür veya titanlı bir alaşım olarak karıştırılır. Bu alaşımlarda çok ince çatlaklar oluşma ihtimali vardır. Akıcılıkları azdır ve dökümcülükte kullanımları dikkat istemektedir.