Kokil Kalıbın Yararları

 • Kokil kalıplar, diğer kütle işleme yöntemlerine göre daha küçük hata toleranslarıyla, daha kompleks şekiller elde etmemizi sağlar.
 • Başka bir işlemeye gerek olmaksızın, yüksek oranlarda üretim yapılabilir.
 • Bir ürünü daha ince et kalınlığında ve diğer işleme yöntemleriyle elde edilenlerden daha sağlam olarak elde edebiliriz.
 • Kokil dökümle, yüzey kalitesi iyi ve her yönüyle sağlam ürünler elde edilir.
 • İlave bir aparat gerektirmeksizin, küçük toleranslarla, yüzlerce döküm yapılabilir.
 • Değişik sertliklerde, çeşitli yüzeyler elde edilebilir.
 • Elde edilen yüzeyler, diğer birçok işleme türüne göre daha pürüzsüz olur.
 • Parçalar üzerine, şerit ya da ip şeklinde döküm yapılabilir
 • Kokil döküm, özel civata ve saplama gibi ürünleri daha ekonomik elde etmemizi sağlar.
 • Kokil kalıpla döküm için atölyede küçük bir alan yeterlidir.
 • Kokil döküm tek parçadan ibaret olur. Kokil dökümde, kaynatılmış veya iliştirilmiş ayrı parçalar olmaz bundan dolayı da dayanımları, bir araya getirilenlerden daha iyi olur.

Kokil Kalıpların Sakıncaları

 • Kokil kalıp pahalı olduğundan bu yöntem ancak seri üretimde ekonomiktir.
 • Bu yöntemle her malzeme dökülemez.
 • Genelde küçük parçaların üretimi için uygundur.