Dökülecek parçaların benzeri ve boyutu biraz daha büyük olan, kuma gömülerek sıvı metalin döküleceği kalıp boşluğunu temin eden parçalara model denir. Dökülecek her parça için mutlaka model gerekir.

Model Yapımında Dikkat Edilecek Ayrıntılar

1.Çekme Payı: Modeller, dökülecek metalden biraz büyüktür. Çünkü dökülmüş sıvı metal katılaşırken kendini çeker ve parçanın boyu küçülür ve bu nedenle modellerin çekme payı kadar büyük yapılması gerekir.

2.İşleme Payı: Resimlerde boyutlar parçaların işlenmiş şekillerine göre verilir. Kuma dökülen parçaların çoğu da mutlaka talaş kaldırılarak işlenir. Bu nedenle modeller işleme payı kadar büyük yapılır. Çekme payı çok verilirse işçilik artar, az verilirse işleme için cidar kalınlığı yetmeyebilir. Bu yüzden en uygun işleme payı verilmelidir.

3.Modellerin Kalıptan Sökülmesi: Modellerin kalıbı bozmadan kalıbın içerisinden çıkartılması gerekir. Bir bütün halinde yapılan modellerde bu zor olduğu için iki veya daha fazla sayıda parçalı model yapılır.

4.Modellerin Konik Yapılması: Kenarları dik olan modeller kalıptan çıkarılırken temas yüzeyi fazla olduğu için kalıp yüzeyi bozulabilir. Bunun için temas yüzeyini azaltmak gerekir. Bunun için de modeller sıyrılma doğrultusunda 1-2 derece eğimli yapılırlar.