Döküm simülasyon programları yardımıyla neredeyse dökülebilen tüm alaşımların aşağıda sıralanan döküm yöntemleriyle modellenmesi mümkündür.

  1. Kum kalıba döküm
  2. Kabuk kalıba döküm
  3. Kokil kalıba döküm
  4. Alçak basınçlı döküm
  5. Hassas döküm
  6. Yarı-katı döküm
  7. Devirmeli döküm (tilt pour)
  8. Disamatik ve sinto kalıplama dökümleri
  9. Stropor döküm