Şirvanlı Alüminyum Döküm A.Ş. Kalite politikasında her zaman müşteri memnuniyeti ilkesiyle çalışan şirketimiz müşteri taleplerine uygun kalitede ürün üreterek zamanında sunmaya çalışır. Üretim öncesinde ve sonrasında ürünlerin kalitesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

  • Alüminyum döküm öncesi potadan alınan numune ile spektrometre cihazında madenin kimyasal bileşiminin uygunluğu saptanır ve gerekli önlemler alınır.
  • Alüminyum döküm sonrası parça üzerinde çekme boşlukları, çatlaklar, segregasyonlar tahribatsız muayene yöntemleriyle tespit edilir.
  • Boyut ve biçim kontrolü, döküm sonrası parçalardaki tolerans oranları, yüzey düzgünlüğü ve kalınlık ölçümleri.
  • Kimyasal özelliklerin tespiti için döküm parçasından döküm sırasında ve döküm sonrası alınan numunelerin kimyasal bileşim ve yoğunluğunun tespiti yapılır.
  • Mekanik özelliklerin analizi ürünlerin üzerinde çekme, basma, eğme, sertlik, çentik darbe deneyleri ile mekaniksel özelliklerin tespiti yapılır.
  • Mikro yapı kontrolü mikroskop ile döküm numunesi üzerinde mikro yapı analizleri yapılır.

 

Kalite Kontrol

Kalite, en kısa şekilde ürün özelliklerinin kullanım amacına uygunluğu olarak tanımlanabilir. Ürün özelliklerinin saptanması, sürekliliğinin sağlanmasıve hatalıparçaların ayrılmasıiçin her üretim yerinde olduğu gibi dökümhanelerde de kalite kontrol uygulamalarıyapılır. Bu uygulamalar üç ana başlık altında toplanabilir:

  • Girdi Kontrolleri: Döküm metalleri ile modeller, kalıp ve maça malzemelerinin kontrolu.
  • Üretim Kontrolleri: Kalıp ve maça malzemelerinin hazırlanması, kalıplama, maça üretimi, kalıp kapama, metal eritme, dökme ve bitirme işlemlerinin kontrolu.
  • Bitmiş Parça Kontrolleri: Parçada yapısürekliliğinin kontrolu (boşluk, çatlak, segregasyon), biçim ve boyut kontrolu, malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin kontrolu.
  • Girdi ve üretim kontrolleri her döküm yöntemi için farklıolup, kullanılan malzemeler ve uygulanan üretim kademelerine göre düzenlenir.