Döküm simülasyon programları; döküm yöntemiyle üretilmek istenen parçanın henüz sipariş değerlendirme aşamasında en uygun ve en ekonomik biçimde üretilebilmesi için deneme yanılma sürecinin bilgisayarda yapılmasına olanak sağlayan araçlardır. Bu sebeple özellikle yüksek kaliteli parça üreten dökümhanelerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Günümüz yoğun rekabet ortamında dökümhanelere kaliteli ve ekonomik parça üretme konusunda sağladığı kolaylıklar bu programları dökümhaneler için başarının anahtarı haline getirmiştir. Özellikle karmaşık kesitli ve büyük kütleli parçaların dökümünü yapan dökümhanelerde bu programın kullanılması çok faydalı olacaktır, çünkü hata sonucu doğan zarar maddi anlamda çok fazla olabilecektir.

Piyasadaki mevcut simülasyon programları; dökümhanedeki gerçek döküm şartlarının doğru ve eksiksiz olarak programda tanımlanmasıyla yaklaşık olarak aynı sonuçları vermektedir. Bu programların birbirine göre avantaj ve dezavantajları mümkündür. Bunların seçiminde dikkat edilecek nokta kullanıcının dökümünü yaptığı alaşımlar, ne tür kalıplar kullandığı ve döküm yöntemi gibi kendine özgü şartlarıdır. Bunun yanı sıra programın hızı, kullanım kolaylığı, fiyatı da tercih konusunda önemli olabilir. Fakat ne olursa olsun dökümhanelerin bu teknolojiden faydalanmaları şüphesiz faydalarına olacaktır.