Bazı metaller ve alaşımları fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından, diğerlerine nazaran daha kolay ergitilip, istenenen biçimde ve tatminkar kalitede dökülebilirler. Gri dökme demir bu tür alaşımlara bir örnek teşkil eder.

Faydalı özellikleri ve ucuz üretimi, gri dökme demiri, bir çok ülke döküm endüstrisinin başta gelen ürünü haline getirmiştir. dökme demirler grubunda temper dökme demir ve özellikle son yıllarda üretimi hızla artış gösteren küresel grafitli dökme demirde öenmli yer tutar. ayrıca çelik başta olmak üzere bakır, alüminyum, nikel ve çinko alaşım grupları döküm endüstrisinin bileşim açısından kesin sınırlarla ayrılmış dallarını teşkil eder.

Döküm alaşımlarının belli başla grupları Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1 Başlıca Döküm Alaşımları

Alaşım Grubu Alaşım Tipleri         Bazı Alaşım Elementleri
Döküm Demirler Gri dökme demir,temper dökme demir,küresel grafitli dökme demir         C, Si, P, Ni, Cr…
Çelikler Karbon Çelikleri ve az alaşımlı çelikler. yüksek alaşımlı çelikler         C,Cr,Mn,Ni,Mo
Bakır Esaslı Alaşımlar Pirinçler,çeşitli bronzlar         Zn,Sn,P,Pb,Ni,Al,Fe,Mn,Si
Alüminyum Esaslı Alaşımlar Kum kalıba, metal kalıba, basınçlı döküme uygun alaşımlar         Si,Cu,Mg,Mn,Zn,Ni
Mg Esaslı Alaşımlar Kum kalıba, metal kalıba, basınçlı döküme uygun alaşımlar         Al,Zn,Zr,Mn
Çinko Esaslı Alaşımlar Basınçlı döküme uygun alaşımlar         Al.Mg,Cu
Nikel Esaslı Alaşımlar Yüksek sıcaklığa dayanıklı korozyon direnci yüksek alaşımlar
Diğerleri Kurşun ve kalay esaslı alaşımlar. ısı, korozyon ve aşınma direnci için, kobalt esaslı alaşımlar. daimi mıknatıs alaşımları, diğer yüksek sıcaklık ve korozyon direnci gösteren alaşımlar.         Sn,Pb,Sb,Cu,Cr,Ni,Mo,Co                     W,Nb,Ti,Ni,Al,Mo

Döküm endüstrisi, endüstriyel gelişmenin bir indeksi veya diğer bir deyişle, bir ülkenin ekonomik seviyesini bir işareti olarak bilinir.

Döküm endüstrisi ürünler metal dökümler, ulaştırma, ziraat, inşaat, haberleşme v.b. çok geniş bir uygulama alanında vazgeçilmez bir unsur teşkil etmektedir. İmalatın olduğu her yerde döküm de yapılmaktadır.

Döküm endüstrisinde en belirgin özelliklerden biri olarak çok hızlı gelişimi gösterilebiliri, özellikle son yirmi yıl içinde gelişimin bu endüstrinin teknik yapısını tamamen değiştirdiğini söylemek mübalağa olmayacaktır. Döküm endüstrisinin bu yeni fizyonomisi, kalıplama yöntem ve malzemelerindeki aşamaların, artan mekanizasyon ve otomasyon sonucunda ortaya çıkmıştır.

Günümüz iler teknolojisi ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, döküm endüstrisi, ergitme, kalıplama, sıcaklık ve bileşim kontrolünden başka metal makro ve mikro yapısı, katılaşma kinetiği, malzeme özelliklerinin gerlişimi v.b. konulara eğilen bilimsel bir teknolojiye sahiptir.