Alüminyum Kum kalıplara yapılan ve en çok kullanılan alüminyum döküm usulüdür. Alüminyum kum kalıp ile yapılan alüminyum döküm iki şekilde uygulanır;

a. Çıkarılabilen model
b. Bozulabilir model
  • Bozulabilir model yöntemi çok yaygın değildir.
  • Çıkarılabilen model yöntemi çok yaygın olarak kullanılır.
  • Kum kalıba döküm denildiği zaman çıkarılabilen model yöntemi anlaşılmalıdır.
Bozulabilir model kullanılan teknikte modeller bozulabilen maddelerden (Polystrien) yapılırlar ve kum içerisinde bırakılırlar. Alüminyum kalıba dökülünce model sıcaklığın etkisi ile buharlaşır ve oluşan boşluğu maden doldurur.
Alüminyum kum kalıba döküm işlemini iyi anlayabilmek için bir kalıbın nasıl hazırlandığını bilmek ve iyi bir döküm için hangi etkenlerin önemli olduğunu bilmek gerekir. Bu etkenler;
  1. Kalıplama işlemi
  2. Model
  3. Kum
  4. Maçalar
  5. Mekanik teçhizat