MAÇALAR

Basınçlı dökümde her tipteki delikler maça ile çıkarılır. Kama kanallı veya çeşitli tipte kanallı yuvarlak, kare, dikdörtgen, çokgen, delikler, kanallı ve diş açılmış çelikler basınçlı dökümle şekillendirilebilirler. Ek olarak delik, kanal ve boşlukları maçalar yardımı ile istenilen ölçüde çıkarılarak, makine işçiliği çok azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Uygun şekilde konstrükte edilen maçalar döküm işçiliğini, döküm parçaların sağlamlığını homojen et kalınlığı ile arttırdıkları gibi ağırlık azalması ile malzeme ekonomisini de sağlar. Maçalar sabit veya hareketli olur Maça eksenleri eğer ayrılma düzlemine dik ise o zaman sabit veya tespit edilmiş maçalar kullanılır. Maça eksenleri ayrılma düzlemine pa­ralel veya herhangi bir açı yaparsa o zaman hareketli maçalar kullanılır.

YOLLUKLAR

Bir parçanın yolluk hesabı yapılırken etken faktörlerin en önemlisi hiç şüphesiz ki kullanılan makinenin dalma silindirli mi yoksa soğuk kamaralı makine mi olduğudur. Yolluk konstrüksiyonunun dökülecek parçaların ölçüsü ve şekline göre her biri için ayrı ayrı Yapılmak durumundadır. Basınçlı döküm için hala deneye dayalı formüllerden yararlanılmakta ve ekseriya tecrübe faktörüne bağlı kalarak deneme usulü kullanılmaktadır. Yolluk meme aralığı hiçbir zaman parça et kalınlığından daha fazla olamaz. Yeni bir kalıp yolluk hesabı sonucu elde edilecek en kü­çük ölçülere göre yolluk kanalları açılmalıdır. Basınçlı döküm kalıpları yolluk memelerinin geniş aralıklı tiplerinde ölçü 1,25 mm üzerindedir. İnce aralıklar ise 0,625 mm civarındadır. Çok büyük parçaların meme Aralıkları 2,25 mm ve ya daha fazla aralıkla yapılabilir. Et kalınlığı çok ince olan parçalarda ise bu ölçü, tavsiye edilen ölçüden daha küçük yapılabilir. Alüminyum enjeksiyon kalıbında yolluk ürünün ağırlığına tezgahın yapısına göre verilir.