Bazı alüminyum dökümler dizayn gereği çok kompleks iç boşlukları haizdir. Kompleks şekilli boşlukların kokil kalıp ile sağlanamadığı durumlarda çözünen balmumu maçalar yöntemi uygulanır.

Çözünen balmumu maçalar veya geçici modeller su veya zayıf  asitlerde çözünen balmumundan yapılır. Bu maçalar model kalıbı içine yerleştirilir, bunların çevresine normal olarak kullanılan model balmumu enjekte edilir; sonra zayıf bir asit solüsyonu yardımı ile çözünen balmumu ortamdan uzaklaştırılır, tek parça halinde ve gereken boşlukları haiz model elde edilir. Bir başka yöntemde; kopleks şekilli modellerin ayrı parçalar halinde ayrı kalıplarda yapılıp sonra bir araya getirilmesi şeklindedir.

İnvestment kalıplama ile döküm yapmanın teknik yönden büyük avantajlarına karşılık, yöntemin sınırlanmasında en önemli rol yüksek maliyet olmaktadır. Ancak talaş kaldırma veya genel tanımı ile mekanik işlemin olamadığı veya belirli bir parça için, başka alternatif üretim yönteminin daha uygun olmadığı durumlarda, İnvestment yönteminin seçiminde ekonomikfaktör ikinci sıraya geçmektedir. İnvestment döküm en çok uygulanan yöntemdir. Keza çok sert ve yüksek aşınma direncine sahip alaşımlar gibi işlenmesi pratik olarak çok zor olan veya dövülebilmesi zor olan alaşımlardan üretilecek parçalar için İnvestment kalıplama ile döküm en çok tercih edilen yoldur.