Bazı alüminyum dökümler dizayn gereği çok kompleks iç boşlukları haizdir. Kompleks şekilli boşlukların kokil kalıp ile sağlanamadığı durumlarda çözünen balmumu maçalar yöntemi uygulanır.

Çözünen balmumu maçalar veya geçici modeller su veya zayıf  asitlerde çözünen balmumundan yapılır. Bu maçalar model kalıbı içine yerleştirilir, bunların çevresine normal olarak kullanılan model balmumu enjekte edilir; sonra zayıf bir asit solüsyonu yardımı ile çözünen balmumu ortamdan uzaklaştırılır, tek parça halinde ve gereken boşlukları haiz model elde edilir. Bir başka yöntemde; kopleks şekilli modellerin ayrı parçalar halinde ayrı kalıplarda yapılıp sonra bir araya getirilmesi şeklindedir.

İnvestment kalıplama ile döküm yapmanın teknik yönden büyük avantajlarına karşılık, yöntemin sınırlanmasında en önemli rol yüksek maliyet olmaktadır. Ancak talaş kaldırma veya genel tanımı ile mekanik işlemin olamadığı veya belirli bir parça için, başka alternatif üretim yönteminin daha uygun olmadığı durumlarda, İnvestment yönteminin seçiminde ekonomikfaktör ikinci sıraya geçmektedir. İnvestment döküm en çok uygulanan yöntemdir. Keza çok sert ve yüksek aşınma direncine sahip alaşımlar gibi işlenmesi pratik olarak çok zor olan veya dövülebilmesi zor olan alaşımlardan üretilecek parçalar için İnvestment kalıplama ile döküm en çok tercih edilen yoldur.

Dökümden sonra parçaların içi boş çıkabilmesi için bu boş kısmın şeklini oluşturan kum parçalara Shell Maça denir. Bu kumlar kalıp kumundan farklıdır. Kumlar arasındaki en önemli fark, kalıp kumundaki kil yerine bağlayıcıların kullanılmasıdır. Bu bağlayıcılar organik ve inorganik olmak üzere iki gruba ayrılır. Maça kumları su içerir fakat bağlayıcı değildir. Su katılmadığı takdirde de bağlayıcılar görev yapmaz. Su miktarı az olduğu takdirdemaçalar piştikten sonra beklenen özellik elde edilemez. Su miktarı çok olduğunda ise pişme süresi uzar, maça yüzeyinde kabuklaşma olur ve bağlayıcılar katmerleşir.

Kum döküm ve kokil döküm yöntemlerinde kullanılan yardımcı döküm malzemesidir. Özel silis kumundan imal edilen shell kumu, hidrolik-pinomatik çalışan shell makinesine bağlı ısıtılmış ve belli bir sıcaklığa getirilen metal kalıpların içine hava yardımı ile püskürtülerek pişirme yöntemi ile üretilmektedir.

Kokil dökümde shell maçanın önemi çok büyüktür. Kokil üretimi yapılacak olan parçanın varsa maçası mutlaka shell olarak yapılmalıdır. Parçanın kokil kalıbının yanında yine metalden iç ya da dış figürasyonunu gösteren shell maça kalıbı yapılır. Shell maça dökümü de kolay hale getirir, döküm esnasında oluşabilecek gazlılığı, döküm kalıbının aşırı ısınmasını engeller.

Shell Maça iç figürasyonu zor, tamamen kapalı örneğin araç motorlarında kullanılan emme manifoldları gibi zor parçalarda mutlaka kullanılmalıdır. Firmamızda 4 adet Shell Maça makinesi bulunmaktadır.