Basınçlı dökümü yöntem ve teknik olarak şu şekilde ikiye ayırabiliriz.

1-) Püskürtme (Enjeksiyon) döküm ki bu dökümde sıcak hazneli makinalar kullanılır yani ergitme makinanın üstünde yapılır. Ayrıca püskürtme döküm yöntemi ergimiş metali kalıba basınçlı hava veya pistonla iten iki ayrı makina tarafından gerçekleşebilir.

2-) Pres (Basma) döküm ki bu yöntemdeki makinalarda da soğuk hazneli makinalar kullanılır ve ergime sıcaklığı 1000°C’nin üstünde olan metal ve alaşımlar içindir. Ergitme makinanın dışında yapılmaktadır.