Basınçlı dökümü yöntem ve teknik olarak şu şekilde ikiye ayırabiliriz.

1-) Püskürtme (Enjeksiyon) döküm ki bu dökümde sıcak hazneli makinalar kullanılır yani ergitme makinanın üstünde yapılır. Ayrıca püskürtme döküm yöntemi ergimiş metali kalıba basınçlı hava veya pistonla iten iki ayrı makina tarafından gerçekleşebilir.

2-) Pres (Basma) döküm ki bu yöntemdeki makinalarda da soğuk hazneli makinalar kullanılır ve ergime sıcaklığı 1000°C’nin üstünde olan metal ve alaşımlar içindir. Ergitme makinanın dışında yapılmaktadır.

Alüminyum döküm, alüminyum kokil döküm ve alüminyum kum döküm yöntemlerinde temel prensip malzemenin kalıba dolmasını yerçekimi sağlar. Alüminyum alçak basınçlı dökümde sıvı metal, kalıba alçak basınç sayesinde yaklaşık 0,1 MPa (N/mm2)- aşağıdan yukarıya doğru dolar. Bu yöntemin geleneksel döküm yöntemlerine göre avantajı; hazneden kalıba dolan sıvı metalin atmosfere açık sıvı metale göre daha temiz olmasıdır. Bu sayede gaz gözenekleri ve oksitlenme asgariye indirilirken, mekanik özellikler iyileşir.